БЮДЖЕТ

СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица, ул.Димитър Палев №3-5


БЮДЖЕТ 2022 година

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета -16.05.2022г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - 16.05.2022г.

БЮДЖЕТ 2021 година

Справки за наличните средства, касови отчети и наторални показатели - разходи - 12.11.2021г.

Отчет за 3-во тр. на 2021г. - 29.10.2021г.

Отчет за 2-во тр. на 2021г. - 29.07.2021г.

Отчет за 1-во тр. на 2021г. - 20.04.2021г.

Бюджет на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица за 2021 година

Проекто бюджет на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица за 2021година

БЮДЖЕТ 2020 година

Годишен отчет за 2020г. - 15.01.2021

Отчет за 4-то тр. 2020г. - 10.01.2021

Отчет за 3-то тр. 2020г. - 05.10.2020

Отчет за 2-ро тр. 2020г. - 05.07.2020

Отчет за 1-во тр. 2020г. - 05.04.2020

Бюджет на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица за 2020 година

БЮДЖЕТ 2019 година

Годишен отчет за 2019г. - 10.01.2020г.

Отчет за 4-то тр. на 2019г. - 10.01.2020г.

Отчет за 3-то тр. на 2019г. - 10.10.2020г.

Отчет за 2-то тр. на 2019г. - 10.07.2020г.

Отчет за 1-то тр. на 2019г. - 10.04.2020г.

19 април 2019 г. - Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.

Бюджет на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица за 2019 година

15.03.2019г. - Проекто бюджет на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица за 2019година

приложение1 , приложение2 , приложение3 , приложение4 , приложение5 , приложение6

БЮДЖЕТ 2018 година

15.01.2019г. - Инф.изп. бюджет 4-то трим.2018година

15.01.2019г. - Инф.изп. бюджет 31.12.2018година

17.12.2018г. - Инф.изп. бюджет 30.11.2018година

15.11.2018г. - Инф.изп. бюджет 31.10.2018година

15 10 2018г. - Отчет за изпълнението на бюджета за за трето тримесечие на 2018 година

15 10 2018г. - Отчет за изпълнението на бюджета за месец септември на 2018г.

17.09.2018г. - Отчет за изпълнението на бюджета за месец август на 2018г.

15 08 2018г. - Отчет за изпълнението на бюджета за месец юли на 2018г.

10.07.2018г. - Отчет за изпълнението на бюджета за за второто тримесечие на 2018 година

10.07.2018г. Отчет за изпълнението на бюджета за месец юни на 2018г.

11.06.2018г. Отчет за изпълнението на бюджета за месец май на 2018г.

10.05.2018г. Отчет за изпълнението на бюджета за месец април на 2018г.

10.04.2018 г. - Отчет за изпълнението на бюджета за за първо тримесечие на 2018 година

10.04.2018г. Отчет за изпълнението на бюджета за месец март на 2018г.

23.03.2018 г. Информация за бюджета за 2018г.

09.03.2018г. Отчет за изпълнението на бюджета за месец февруари на 2018г.

09.02.2018г. Отчет за изпълнението на бюджета за месец януари на 2018г.

БЮДЖЕТ 2017 година

10.01.2018г.Отчет за изпълнението на бюджета за за четвъртото тримесечие на 2017 година

10.01.2018г. Отчет за изпълнението на бюджета за месец декември на 2017г.

11.12.2017г. Отчет за изпълнението на бюджета за месец ноември на 2017г.

10.11.2017г. Отчет за изпълнението на бюджета за месец октомври на 2017г.

16.10.2017г. - Отчет за изпълнението на бюджета за за трето тримесечие на 2017 година

16.10.2017г. - Отчет за изпълнението на бюджета за месец септември на 2017г.

15.09.2017г. - Отчет за изпълнението на бюджета за месец август на 2017г.

15.08.2017г. - Отчет за изпълнението на бюджета за месец юли на 2017

17.07.2017г. - Отчет за изпълнението на бюджета за за второ тримесечие на 2017 година

17.07.2017г. - Отчет за изпълнението на бюджета за месец юни на 2017г.

15.06.2017г. - Отчет за изпълнението на бюджета за месец май на 2017г.

15.05.2017г. - Отчет за изпълнението на бюджета за за първо тримесечие на 2017 година

15.05.2017г. - Отчет за изпълнението на бюджета за Април на 2017 година

15.04.2017г. - Отчет за изпълнението на бюджета за Март на 2017 година

15.03.2017г. - Отчет за изпълнението на бюджета за Февруари на 2017 година

15.02.2017г. - Отчет за изпълнението на бюджета за Януари на 2017 година

28.01.2017г. - Бюджет на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица за 2017 година

БЮДЖЕТ 2016 година

15.04.2016г. - Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2016 година

31.03.2016г. - Бюджет на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица за 2016 година

БЮДЖЕТ 2015 година

15.01.2016г. - Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2015 година

15.10.2015г. - Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2015 година

15.07.2015г. - Отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2015 година

15.04.2015г. - Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2015 година

31.03.2015г. - Бюджет на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица за 2015

БЮДЖЕТ 2014 година

28.02.2014г. - Бюджет на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица за 2014 година

30.04.2014г. - Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2014 година

31.07.2014г. - Отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2014 година

31.10.2014г. - Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2014 година

14.01.2015г. - Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2014 годинаусловия
© 2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица
за сайта