Достъп до информация


  1. Вътрешни правила ЗДОИ
  2. Заявление за предоставяне на ДОИ
  3. Искане за предост.на ОИ за повторно използв
  4. Протокол за приемане на устно запитване за ДОИ
  5. Регистър на заявленията за ДОИ

услови                           ©   2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарицаза                            сайта