Прием


Уважаеми родители и ученици,
   Ние, учителите от СУ "Св. св. Кирил и Методий" добре знаем, че бъдещето се гради от високо подготвени, владеещи езици, усвоили съвременни технологии, здрави, добре възпитани и морални личности.
   Заедно с овладяването на минимума, залегнал в държавните образователни изисквания, нашите ученици имат възможността непрекъснато да разширяват, надграждат и обогатяват своите познания и опит, ръководени от висококвалифицирани преподаватели, използващи нови технологии в образованието.
За да се изгради Вашето дете като съвременна личност, предлагаме следните възможности:

Прием за първи клас

Прием за седми клас

Прием за осми клас