Прием


График за прием и записване на ученици в І клас за учебната 2019/2020 година в
СУ „Св. св. Кирил и Методий“
град Златарица
Прием на 1 паралелка

___________________________________________

I. График на дейностите по приема на ученици в I клас, както следва:

1. От 01.04 до 31.05.2019 г. – Подаване на заявления от родителите
2. На 06.06.2019 г. – Обявяване на списъка с приетите ученици
3. На 06.06.2019 г. – Обявяване на незаетите места
4. На 11.06.2019 г. – Приемане на документи за свободни места
5. На 12.06.2019 г. – Записване  с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.
6. До 13.09.2019 г. – Приемане на документи при наличие на свободни места.
7. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират това обстоятелство.
9. На 11.04.2019 г. (четвъртък) от 16.30 часа среща с родителите на бъдещите първокласници
10. На 14.06.2019 г. (петък) от 10.00 часа обща родителска среща
11. На 11.09.2019 г. (сряда) от 10.00 часа родителска среща по паралелки

 

ІІ. Критерии при приемане на ученици в първи клас в  СУ „Св.св. Кирил и Методий, гр.Златарица.

1. Дете с трайни увреждания над 50 %;
2. Дете с един или двама починали родители;
3. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
4. Деца, завършили подготвителна група в училището
5. Дете от семейство с повече от две деца..

III. Необходими документи

1. Заявление по образец.
2. Оригинално Удостоверение за завършена подготвителна група. Представя се в училището в края на месец май и началото на месец юни 2019г.
3. Акт за раждане /копие/
4. Заявление, относно желанието на родителя за целодневно обучение
5. Заявление, относно желанието на родителя за изучавани на Разширена подготовка
6. Здравна карта на детето от личния лекар.
IV. Място за приемане на документи, както следва:
- канцеларията в СУ ”Св. св. Кирил и Методий” от 8.00 ч. до 17.00 ч.

 

График за прием и записване на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година в
СУ „Св. св. Кирил и Методий“
град Златарица

Прием на 2 паралелки
_____________________________________________

I. График на дейностите по приема на ученици в пети клас, както следва:

1. До 05.06.2019 г. – приемане на заявления от родителите
2. На 06.06.2019 г. и 07.06.2019 г. – записване с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основното образование/ завършен IV клас.
3. На 10.06.2019 г. – Обявяване на списъка с приетите ученици
4. На 10.06.2019 г. – Обявяване на незаетите места
5..От 11.06.2019 г. до 13.09.2019 г. – Приемане на документи за свободни места
6. На 05.09.2019 г. (четвъртък) от 11.30 часа в класната стая на V клас – родителска среща

 

ІІ. Критерии при приемане на ученици в пети клас в  СУ „Св.св. Кирил и Методий, гр.Златарица.

1. Дете с трайни увреждания над 50 %;
2. Дете с един или двама починали родители;
3. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
4. Деца, завършили IV клас в училището
5. Дете от семейство с повече от две деца.

III. Необходими документи

            - заявление от родителя по образец;
- оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основното образование / завършен IV клас.
- Заявление, относно желанието на родителя за изучаваните предмети в Разширена подготовка
- Заявление, относно желанието на родителя за целодневно обучение
- Лична карта на родител (за сверка на декларираните данни)
- Лична здравно-профилактична карта
IV. Място за приемане на документи, както следва:
- канцеларията в СУ ”Св. св. Кирил и Методий” от 8.00 ч. до 17.00 ч