Изпити за самостоятелна форма на обучение


ГРАФИК
за провеждане на редовна изпитна сесия – ДЕКЕМВРИ / ЯНУАРИ на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2019/2020 г.


ГРАФИК
за провеждане на редовна изпитна сесия – АПРИЛ на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2019/2020 г
.


ГРАФИК
за провеждане на редовна изпитна сесия – ЮНИ на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2019/2020 г.