Изпити за самостоятелна форма на обучение


ГРАФИК
за провеждане на редовна изпитна сесия – ДЕКЕМВРИ / ЯНУАРИ на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2019/2020 г.


ГРАФИК
за провеждане на редовна изпитна сесия – АПРИЛ на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2019/2020 г
.


ГРАФИК
за провеждане на редовна изпитна сесия – ЮНИ на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2019/2020 г.


Конспекти за изпити в самостоятелна форма


Конспекти за изпити в самостоятелна форма за 4 клас


Конспекти за изпити в самостоятелна форма за 5 клас


Конспекти за изпити в самостоятелна форма за 6 клас


Конспекти за изпити в самостоятелна форма за 7 клас


Конспекти за изпити в самостоятелна форма за 8 клас


Конспекти за изпити в самостоятелна форма за 9 клас


Конспекти за изпити в самостоятелна форма за 11 клас


Конспекти за изпити в самостоятелна форма за 12 клас