Новини


ГРАФИК
за провеждане на редовна изпитна сесия – ДЕКЕМВРИ/ЯНУАРИ
на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2022/2023 г.
от 11.00 часа


ГРАФИК
за провеждане на поправителна изпитна сесия – МАРТ/АПРИЛ
на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2022/2023 г.
от 11.00 часа


ГРАФИК
за провеждане на поправителна изпитна сесия – ЮНИ
на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2022/2023 г.
от 11.00 часа


ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Информация за учениците за 1 и 8 клас


СЪОБЩЕНИЕ

На 11.05.2020 г. от 10:00 ч. ще започне провеждане на поправителна изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение. Във връзка с разпространението на ”COVID-19” и обявеното извънредно положение на територията на страната, изпитите ще се провеждат изцяло в присъствена форма в сградата на училището, при следните правила и условия:
Лицата, които ще се явяват на изпити: >>> още. . .