Новини


ГРАФИК
за провеждане на редовна изпитна сесия – ОКТОМВРИ / НОЕМВРИ  на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2018/2019 г.
от 11.00 часа


ГРАФИК
за провеждане на поправителна изпитна сесия – ЯНУАРИ  на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2018/2019 г.
от 11.00 часа


ГРАФИК
за провеждане на поправителна изпитна сесия – МАРТ  на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2018/2019 г.
от 11.00 часа