Новини


ГРАФИК
за провеждане на редовна изпитна сесия – ДЕКЕМВРИ/ЯНУАРИ
на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2023/2024 г. от 11.00 часа

ГРАФИК
за провеждане на първа поправителна изпитна сесия – МАРТ
на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2023/2024 г. от 11.00 часа

ГРАФИК
за провеждане на втора поправителна изпитна сесия – МАЙ / ЮНИ
на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2023/2024 г. от 11.00 часа