За сайта

Системни изисквания

• Екранна резолюция
- Минимална 800 x 600. По-висока е препоръчителна.

• Съвместимост с браузъри

Microsoft Internet Explorer
- версия 5.0 или по-висока

Mozilla FireFox
- версия 0.8 или по-висока

Opera
- версия 7.0 или по-висока

Netscape
- версия 6.0 или по-висока

Mozilla
- версия 1.0 или по-висока

• Други
- Разрешен JavaScript.

История на сайта
Сайтът е пуснат в действие на 29.10.2010 г. по случай 150 години от създаването на училище в гр.Златарица. Той е официализиран и съгласуван със СОУ „Св. св. Кирил и Методий” и се развива и обогатява с негово съдействие. Съществуващите материали са информация от административен и организационен характер .
Текстовете, информацията и данните в различните раздели ще подлежат на корекция, допълване, обогатяване и периодична актуализация според характера си и за в бъдеще.
Права, източници и материали

От авторите:
Страниците изписани за СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица са предимно дело на ученици или учители и тази традиция остава в сила и за настоящето. Малкото източници на информация за СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица, особено за по-далечното минало не дават възможност за голяма изчерпателност в някои материали и предразполагат към допускане на неволни грешки или неточности, за които предварително молим да бъдем извинени.
Бихме искали да благодарим на всички, които ни помогнаха да създадем този сайт и които биха ни помогнали в бъдеще за неговото развитие и обогатяване.

Права:
Всички права върху публикувани текстове, снимки и други материали неупоменати изрично са на авторите на сайта или на СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица. Всички упоменати права са на съответните автори и евентуално използвани от тях трети източници. Използването на материали от този сайт под каквато и да е форма става с изричното съгласие на авторите им и в съответсвие с Общите условия.

Екип

web дизайн и разработка:
Кирил Колев (admin@bgschool.net )
Анелия Николова


Internet Explorer™, Windows XP™, Windows 2000™ и Windows 98™ са запазени марки на Microsoft Corporation.
Mozilla™ и Mozilla FireFox™ са запазени марки на The Mozilla Organization.
Opera™ e запазенa маркa на Opera Software ASA.
Netscape™ е запазена марка на Netscape Communications Corporation
.

условия
© 2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица
за сайта