Информация за учениците от гимназиалния етап


Гимназиален етап 2010/2011 година
Класни ръководители:
IX клас – Кирил Колев
X клас – Петър Влахов
XI клас – Анелия Николова
XII клас – Невена Христова


Учебени предмети
Български език и литература
Английски език
Френски език
Руски език
Математика
Информатика
Информационни технологии
История и цивилизация
География и икономика
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Философия
Психология и логика
Етика и право
Свят и личност
Музика
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт
Маркетинг и реклама в туризма
География на туризма с културология
Менинджмънт на туризма
Час на класа


условия
© 2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица
за сайта