Учители


Петър Димов Влахов - Главен учител
учител по История и цивилизация

Нестор Сидеров Зографов - Старши учител
учител по История, Френски език и Изобразително изкуство

Красимира Маринова Джурова - Старши учител
учител по Математика

инж. Мария Петрова Бахарева - Старши учител
учител по Информатика и Информационни технологии

Невена Христова Недялкова - Старши учител
учител по Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия

Кирил Пенев Колев - Старши учител
учител по Физическо възпитание и спорт

Нели Иванова Райкова - Учител
учител по Информатика и Информационни технологии

Даниел Георгиев Георгиев - Старши учител
учител по География и икономика

Даниела Божидарова Андреева - Старши възпитател
възпитател на ПИГ - 5 клас

Мария Любомирова Димитрова - Старши учител
учител на Подготвителна група

Румяна Иванова Колева - Старши учител
учител на Първи "А" клас

Соня Иванова Салиева - Младши възпитател
възпитател на Първи "А" клас

Атанаска Трифонова Игнатова - Старши учител
учител на Първи "Б" клас

Мариета Иванова Балникова - Старши възпитател
възпитател на Първи "Б" клас

Маргарита Драгозова Даргнева - Старши учител
учител на Втори клас

Катя Савова Мянова - Старши възпитател
възпитател на Втори клас

Илка Иванова Пъпешкова - Старши учител
учител на Трети клас

Димитринка Тодорова Хараламбиева - Старши възпитател
възпитател на Четвърти клас

 


услови                           ©   2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарицаза                            сайта