Учители


Нели
Иванова
Райкова
учител по Технологии
Петър
Димов
Влахов
учител по История и цивилизация
Даниела
Божидарова
Андреева
учител по Български език и литература
Мая
Николаева
Увалиева
учител по Български език и литература
Пенка
Йорданова
Иванова
учител по Английски език
Диана
Маринова
Петкова
учител по Английски език
Красимира
Маринова
Джурова
учител по Математика
Галина
Атанасова
Петкова
учител по Математика
Мария
Петрова
Бахарева
учител по Информатика и информационни технологии
Даниел
Георгиев
Георгиев
учител по География и икономика
Невена
Христoва
Недялкова
учител по Физика и астрономия
Петя
Петрова
Славова
учител по Обща професионална подготовка
Кирил
Пенев
Колев
учител по Физическо възпитание и спорт
Наталия
Илиянова
Георгиева
учител по Музика
Мариета
Иванова
Балникова
учител по Английски език
Мария
Любомирова
Димитрова
учител по Форми на педагогическо взаимодействие в ПГ/ДГ
Биляна
Борисова
Мянова
учител по Форми на педагогическо взаимодействие в ПГ/ДГ
Илка
Иванова
Пъпешкова
учител по Учебни предмети в начален етап
Кристина
Огнянова
Славкова
учител по Дейности в целодневна организация
Айше
Фахриева
Хюсеинова
учител по Дейности в целодневна организация
Наталия
Петрова
Добрева
учител по Учебни предмети в начален етап
Деница
Юлиянова
Георгиева
учител по Дейности в целодневна организация
Надежда
Красимирова
Иванова
учител по Дейности в целодневна организация
Румяна
Иванова
Колева
учител по Учебни предмети в начален етап
Димитринка
Тодорова
Хараламбиева
учител по Дейности в целодневна организация
Атанаска
Трифонова
Игнатова
учител по Учебни предмети в начален етап
Юлия
Димитрова
Владова
учител по Дейности в целодневна организация
Маргарита
Драгозова
Драгнева
учител по Учебни предмети в начален етап
Катя
Савова
Мянова
учител по Дейности в целодневна организация
Десислава
Колева
Димитрова
учител по Учебни предмети в начален етап
Пенка
Димчева
Палева
учител по Дейности в целодневна организация
Евгения
Колева
Гацова
учител по Дейности в целодневна организация
Мирела
Тодорова
Юриева
учител по Дейности в целодневна организация
Тодор
Иванов
Райков
учител по Дейности в целодневна организация
Петя
Иванова
Иванова
учител по Дейности в целодневна организация
Бела
Стойчева
Димитрова-Илиева
Училищен психолог

 

 


услови                           ©   2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарицаза                            сайта