Учители


Петър Димов Влахов - Главен учител

Красимира Маринова Джурова - Старши учител

инж. Мария Петрова Бахарева - Старши учител

Невена Христова Недялкова - Старши учител

Кирил Пенев Колев - Старши учител

Нели Иванова Райкова - Учител

Даниел Георгиев Георгиев - Старши учител

Даниела Божидарова Андреева - Старши учител

Мария Любомирова Димитрова - Старши учител

Румяна Иванова Колева - Старши учител

Атанаска Трифонова Игнатова - Старши учител

Мариета Иванова Балникова - Старши учител

Маргарита Драгозова Даргнева - Старши учител

Катя Савова Мянова - Старши учител

Илка Иванова Пъпешкова - Старши учител

Димитринка Тодорова Хараламбиева - Старши учител

 


услови                           ©   2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарицаза                            сайта